(İşte geçen hafta ertelediğim yazı)
Floransa biennali dönüşü,
bir süre,
siyasi, ekonomik ve sosyal konulara değinmeyeceğimi,
sadece sanat yazıları yazacağımı ifade etmiştim.
ardarda iki tanesini yayınlatmıştım.
Bu hafta için de üçüncüsünü hazırlamıştım.
Ama!!
Gözüm ?12 Ocak 2008 tarihli Bugün gazetesinde çıkan, Türkçe ile ilgili??
bir habere takıldı.
Sanat yazısını erteleyip,
o haberi köşeme taşımaya karar verdim.
Haberin özeti şu:
Yeryüzünde toplam 6 bin 912 dil konuşuluyor.
Türkçe dünya dilleri arasında 5. sırada yer alıyor.
Dünyada 220 milyon kişi Türkçe konuşuyor
Türkler, dillerini adım attıkları her bölgeye taşımış.
Türkiye Türkçesi Türk Dili ailesinin en büyük kolu.]
****
Haber ilginçti.
Detayını da merak ettim.
İnternetten, ?o haberin? kaynağı olan,
Türk Dil Kurumu Başkanı Şükrü Haluk Akalının,
konuşmasında ki,
ek bilgilere ulaştım:.
[1 milyar 30 milyon kişi Çince konuşuyor.
İngilizce ikinci sırada.
Onu İspanyolca,
Hintçe, Urduca
ve Türkçe izliyor.
Yazı dilimizdeki yaklaşık 400 alıntıya karşılık,
Yunancaya yaklaşık 3 bin Türkçe kelime,
?Macarcadan aldığımız 18 söze karşılık,
bu dilde yaklaşık 2 bin Türkçe alıntı var.
Türkiye Türkçesi?nde Rusça alıntı 38 iken,
Rusçadaki Türkçe alıntılar yaklaşık 2500?dür.
Bütün bunlar Türkçenin komşu ulusları ve kültürleri büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor? diye konuştu.
Akalın,
Çincede 307,
Farsçada yaklaşık 3 bin,
Urducada 227,
Arapçada yaklaşık 2 bin,
Ukraynacada 747,
Ermenicede 4 bin 262,
Fincede 118,
Rumencede yaklaşık 3 bin,
Bulgarcada yaklaşık 3 bin 500,
Sırpçada 8 bin 742,
Çekçe?de 248,
İtalyancada 146,
Arnavutçada yaklaşık 3 bin,
İngilizcede 470,
Almancada 166 Türkçe kökenli sözcük olduğu ortaya konulduğunu anlattı.
Akanın, ?Listeden anlaşılacağı gibi,
bir sözcüğümüzün birkaç dile geçtiğini göz önüne aldığımızda,
dünya dillerindeki Türkçe kökenli sözcüklerin sayısının,
35-40 bin civarında olduğu görülür? dedi.]
Okuyunca keyiflendim
Ne muhteşem bir dile sahibiz değil mi?
****
Devamlı okuyucularım bilirler;
ben Türkçe hakkında titiz olanlardanımdır.
[Türkçenin bozulmasını önlemek amacı ile,
yazılar yazdım.
O yazılarda bozulmuş Türkçeye,
(hiciv etmek kastı ile)
?Türkilizce? dedim.]
****
Belediye başkanımızın,
tabelalara yabancı kelimeler yazılmasını eleştirerek,
(medya mensuplarına hitaben)
?Ben dersem zorlayıcı olur, siz halledin? demesi üzerine;
Başkanın düşüncesini desteklemek amacı ile,
26.11.2007 tarihli ?TÜRKİLİZCE DEĞİL, TÜRKÇE KULLANALIM?
Başlıklı bir yazı yazmıştım.
Başka köşe yazarları da desteklemiş
ve konu ile ilgili kamu oyunda müspet bir kanaat oluşmuştu.
Neticede belediye meclisi konu ile ilgili, disipline edici güzel kararlar aldı.
****
Ne var ki çoğu kez,
Buyuran, kanun, yönetmelik ve sair kararlar,
?kamu vicdanında yer etmez ve de kabul görmez ise?
etkisiz kalır.
Bu durumu şu öz deyiş çok güzel özetler:
?Kanun diye, kanun diye, kanun tepelendi?
****
Ey güzel Bolunun, güzel halkı!
Gelin Bolu belediyesinin kararına ve
Karaman oğlu Mehmet Beyin,
günümüzden tam 730 yıl önce ki
fermanına ?derhal? uyalım.
?BU GÜNDEN SONRA DİVANDA,
DERGÂHDA VE BARGÂHDA,
MECLİSDE VE MEYDANDA ,
TÜRKÇE?DEN BAŞKA DİL,
KULLANILMAYACAKTIR?
****
Kendiliğimizden ve de gönüllü olarak,
tabelalardan, yazılarımızdan ve de günlük konuşma dilimizden,
yabancı kelimeleri çıkarıp atalım.
Konu ile ilgili kararınızı hızlandırmasını umduğum,
bir video görüntüsünü de ek de sunuyorum.